1. Agricities  Dergisi’ne yüklenen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde olmalıdır.
  2. Makale sisteme yüklenirken özgünlük raporunun %15’in altında olması gerekmektedir. Makale dergiye yüklendikten sonra benzerlik raporuna bakılacak ve bu rapora göre hakemlik süreci başlatılacaktır.  Benzerlik oranının %15’in üstünde olması durumunda makale yazara geri iade edilecektir.
  3. Yapılan her bir çalışmanın etik sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük kabul etmemektedir. Etik kurul veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) izinleri alarak dergi yönetimine bildirmek zorundadır.
  4. Makale yükleme sırasında makalenin tüm telif haklarının Agricities Dergisi’ne devir olduğuna dair olarak telif hakkı devir formu sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.
  5. Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde; hakemlik türü olarak, çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir..
  6. Dergiye gönderilecek yazılar Dergi Ana Sayfasında bulunan makale şablonu ve yayın kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
  7. Dergiye gönderilecek dosyalara (Telif hakkı devir formu, Etik Beyan Formu, Cover Letter, Başlık Sayfası) makale gönderi dosyaları sayfasından erişebilirsiniz.
  8. Dergiye gönderilecek makalelerin (American Psychological Association - APA 7.0) referans formatında olması gerekmektedir. APA 7.0 Referans Kitapçığı
index index index