Agricities Dergisi, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin yayın organıdır. Uluslararası bilimsel bir dergi olan Agricities dergisi 2022 yılından beridir yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Agricities için hazırlanan çalışmaların dergi içeriği ve belirlenen format ile uyumlu olması gerekmektedir.  Ayrıca yayınlanması için sunulan metinlerin kesinlikle başka bir bilimsel mecrada yayınlanmamış veya eşzamanlı olarak farklı bir bilimsel platforma sunulmamış olmalıdır. Çevre, şehircilik ve modern tarımın kesişiminde yer alan  disiplinlerarası nitelikte veya sözkonusu bu alanlardan herhangi biriyle alakalı bir başlıkta kaleme alınmış bilimsel niteliklere haiz araştırma makaleleri Agricities dergisinde değerlendirilebilecektir. Bunun  yanı sıra yukarıda sıralanan başlıklar çerçevesinde  güncel  bilimsel yayınlara dair nitelikli tahlil ve eleştiriler de  dergi bünyesinde değerlendirilecektir.

index index index