AMAÇ

Agricities Dergisi, Konya merkezli Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği bünyesinde 2022 yılı başında kurulmuş uluslararası hakemli bir dergidir. Agricities dergisi çevre, şehircilik ve tarım uygulamaları konusunda farklı disiplinleri bir araya getirmeyi ve multidisipliner bir yaklaşım sunmayı hedefler.  Sürdürülebilir tarım, çevre dostu şehirler ve kentsel tarım gibi konular bu çerçevede öncelikli başlıklar arasındadır.  Derginin temel amacı çevre, kentleşme ve tarım konularında çalışan farklı bilim insanlarının çalışmalarını bir araya getirmek, farklı alanlar arasındaki bağlantıların keşfedildiği yeni bir mecra yaratmak ve mümkünse katı disipline sınırlar içerisinde kendisine yer bulamayan disiplinlerarası özgün çalışmaları teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 

KAPSAM

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği bünyesinde yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanacak olan Agricities dergisi bilimsel niteliklere haiz özgün eserleri yayınlayan uluslararası hakemli bir yayındır. Agricities için  hazırlanan çalışmaların dergi içeriği ve belirlenen format ile uyumlu olması gerekmektedir.  Ayrıca yayınlanması için sunulan metinlerin kesinlikle başka bir bilimsel mecrada yayınlanmamış veya eşzamanlı olarak farklı bir bilimsel platforma sunulmamış olmalıdır. Çevre, şehircilik ve modern tarımın kesişiminde yer alan  disiplinlerarası nitelikte veya sözkonusu bu alanlardan herhangi biriyle alakalı bir başlıkta kaleme alınmış bilimsel niteliklere haiz araştırma makaleleri Agricities dergisinde değerlendirilebilecektir. Bunun  yanı sıra yukarıda sıralanan başlıklar çerçevesinde  güncel  bilimsel yayınlara dair nitelikli tahlil ve eleştiriler de  dergi bünyesinde değerlendirilecektir.

index index index